fbpx VD HAR ORDET | Dieden-Ekodoor

Empty

0,00 kr

VD HAR ORDET

Växer och expanderar
Dieden-Ekodoor växer. Det är ett angenämt problem. Det är under stor ödmjukhet som expansions- och utbyggnadsplanerna börjar komma på plats. I osäkra tider är det extra svårt att veta om och när tiden är rätt för att våga expandera. Men vi har nu, under lång tid, sett en stadig och ökad efterfrågan på våra produkter.

Jag menar att vår framgång till stor del beror på att vi medvetet arbetar med långsiktiga kundrelationer där vi alltid håller kvalitetsbegreppet högt. Men vad lägger vi i kvalitetsbegreppet? Kvalitet är summan av ett antal olika faktorer. I grunden ska våra produkter vara hållbara, prisvärda och snygga! Men nästan ännu viktigare; vi har alltid “örat mot marken” och lägger oss vinn om att förstå kundernas behov. Tack vare inhemsk produktion är vi mycket flexibla och specialanpassar med glädje våra produkter efter kundernas behov. Jag måste också nämna det hantverkskunnande som finns på Dieden-Ekodoor. Dessa, mina fantastiska medarbetare, skulle aldrig få för sig att släppa iväg en produkt med minsta lilla “skönhetsfläck”. De ser saker som jag själv sannolikt inte skulle notera med mikroskop. Och vid minsta lilla mikroskopiska repa stoppas produkten. Inget lämnar Dieden-Ekodoor utan att vara “top notch”.

Prisrallyt kommer att stabiliseras
I början av pandemin fanns det säkert de som trodde att jag hade tappat förståndet när jag ville lägga stora lager. Men tack vare det har vi kunnat leverera genom hela pandemin. Pandemin har ställt till det på många sätt och orsakat mycket lidande. Och vi förstod tidigt att pandemin skulle kunna resultera i materialbrist. Men en ytterligare effekt av pandemin är det prisrally på material som vi nu ser på marknaden. Det är många branscher, världen över, som står inför ökade materialkostnader. Och vi måste anpassa våra priser efter det. Dock är vi säkra på att situationen kommer att stabiliseras framöver och att tillgång och efterfrågan kommer att landa mer i balans.

Dieden-Ekodoor tror på framtiden, expanderar och fortsätter att leverera högkvalitativa produkter. När våra kunder är nöjda är vi nöjda!

Nils Kristensson, VD Dieden-Ekodoor