Empty

0,00 kr

Tillval Klassad dörr

Välj Klassad dörr om..

Om du vill ha en dörr med högre säkerhet mot inbrott, ljud och brand bör du välja ur vårt klassade sortiment!
Vår Klassade dörr stänger ute fyra oönskade besökare - tjuvar, ljud, brand och rök.
Klassade dörrar är ett tillval där vi har skapat en av de första klassade trädörrarna i hela Europa.
Vid test hos Statens Provningsanstalt har dörrarna stått emot inbrottsprovarnas angrepp och är därför klassade som RC2 eller RC3 enligt EN 1627.

Inbrott: Klass RC2 eller RC3
RC2 är ett säkerhetstillval för att dörren ska kunna motstå planerade inbrottsförsök som utförs med hjälp av verktyg och en högre grad av våld under en längre stund. En dörr med RC2-certifiering har som krav att kunna motstå inbrottsförsök i minst 3 minuter. Detta gäller dörrar utan glas.
Klassade dörrar med glas - kontakta oss för offert.

Ljud: RW 40 (-1;-4) dB eller RW 43 (-1;-3) dB
Att skydda sig från omgivande ljud är en viktig del av vardagen. 
Vi erbjuder ljudreducerande ytterdörrar som tillval med 40 dB eller 43 dB.
Exempel: 40dB: Samtal kan inte avlyssnas men rop och skrik hörs svagt.

Brand: EI 30
En brandklassning EI30 för en ytterdörr betyder att dörren garanterar minst 30 minuters motstånd mot brand. ”E” står för tätning eller integritet mot brand och ”I” står för isolering. Siffran 30 står för motståndstiden. Detta gäller dörrar utan glas. 
Klassade dörrar med glas - kontakta oss för offert.