Empty

0,00 kr

Reklamation & felanmälan

Reklamationer

Eventuella reklamationer ska anmälas omgående till Dieden-Ekodoor för handläggning. Anmälan ska göras av Dieden-Ekodoors återförsäljare på vår reklamationsblankett som finns att ladda ner nedan.

Reklamerade varor får inte monteras utan Dieden-Ekodoors medgivande.
Om montering är gjord utan vårt medgivande utgår ingen ersättning. Eventuella returer ska godkännas av Ekodoor innan retur får ske. Kund debiteras eventuella kostnader i samband med utförda besiktningar eller omleverans av varor vid ej godkända reklamationer.

Transportskador

Eventuella transportskador driver Dieden-Ekodoor gentemot transportör. För att minska handläggningstiden måste anmälan innehålla Ekodoors ordernummer samt fraktsedelsnummer på sändningen.
→ Gör alltid en ankomstbesiktning av godset. Ha som vana att emballera av godset och kontrollera det för eventuella skador även om emballaget är oskadat.

→ Se till att notering om synlig skada finns på fraktsedeln innan du kvitterar ut godset.

→ Är emballaget skadat men detta inte finns noterat på fraktsedeln och man sedan upptäcker att godset är skadat utgår ingen ersättning.

→ Anmälan ska ske inom 7 dagar. Om inte anmälan inkommit inom dessa dagar utgår ingen ersättning.

→ Fyll sedan i transportskadeanmälan för vidare handläggning av Dieden-Ekodoor.

→ Bifoga en bild på skadan. Glöm inte ange vad som är skadat, produkt/storlek/ytbehandling.

→ Transportskadade varor får inte monteras utan Dieden-Ekodoors medgivande. Om montering är gjord utan vårt medgivande utgår ingen ersättning.

- Ladda hem Reklamationsblankett

Reklamationsblankett

Facebook Instagram Instagram