fbpx Reklamation & felanmälan | Dieden-Ekodoor

Empty

0,00 kr

Reklamation & felanmälan

Vår dörr OSLO 1036 hittar ni här i Blekinge skärgård. Anpassad efter kundens önskemål.

Reklamationer

Eventuella reklamationer ska anmälas omgående till Dieden-Ekodoor för handläggning. Anmälan ska göras av Dieden-Ekodoors återförsäljare på vår reklamationsblankett som finns att ladda ner nedan.
Reklamerade varor får inte monteras utan Dieden-Ekodoors medgivande.
Om montering är gjord utan vårt medgivande utgår ingen ersättning. Eventuella returer ska godkännas av Dieden-Ekodoor innan retur får ske. Kund debiteras eventuella kostnader i samband med utförda besiktningar eller omleverans av varor vid ej godkända reklamationer.

Transportskador

Om du har råkat ut för en transportskada ska du anmäla detta snarast. Vi driver ärenden gällande transportskador gentemot transportör. För att minska handläggningstiden måste anmälan innehålla Dieden-Ekodoors ordernummer samt fraktsedelsnummer på sändningen.
När du tar emot gods:

  • gör du alltid en ankomstbesiktning av godset. Ha som vana att emballera av godset och kontrollera det för eventuella skador även om emballaget är oskadat.
  • Om du noterar en transportskada:

  • Se till att notering om synlig skada finns på fraktsedeln innan du kvitterar ut godset.
  • Fyll sedan i transportskadeanmälan för vidare handläggning av Dieden-Ekodoor.
  • Bifoga en bild på skadan. Glöm inte ange vad som är skadat, produkt/storlek/ytbehandling.
  • Observera att:

  • anmälan om transportskada ska ske inom sju dagar. Om inte anmälan inkommit inom dessa dagar utgår ingen ersättning.
  • om emballaget är skadat men detta inte finns noterat på fraktsedeln och man sedan upptäcker att godset är skadat utgår ingen ersättning.
  • transportskadade varor inte får monteras utan Dieden-Ekodoors medgivande. Om montering är gjord utan vårt medgivande utgår ingen ersättning.
  • Reklamationsblankett