Empty

0,00 kr

Underhåll & garanti

Underhåll

Inom bara några år kommer ni troligen att öppna och stänga dörren mellan 100 000 och 200 000 gånger. Förutom det mekaniska slitaget kommer väder och vind att göra sitt. För att klara dessa påfrestningar och bibehålla sitt fräscha utseende måste dörren underhållas. Några minuters omvårdnad om året gör mycket i längden!

Målade dörrar
Våra fabriksmålade dörrar är behandlade med alkydfärg. De skall underhållas minst två gånger per år med ljummet vatten och såpa, vid utsatt läge oftare vid behov. En gång per år skall man behandla dörren med flytande dörrvax (även bilvax utan lösningsmedel eller slipmedel fungerar) i samband med rengöringen. Detta för att på bästa sätt bevara färgens nyans och hållfasthet över tid.
Bättring av skador skall utföras med för ändamålet lämplig lackfärg för utomhusbruk. Vid större skador (när både toppfärg och grundfärg är skadad) rekommenderar vi att spackling och grundmålning även utföres. Vänd er till färgfackhandeln för råd.

Teakdörrar & ekdörrar
Samtliga ek och teakdörrar är grundbehandlade med olja. Solljus, vind och vatten bryter ned ytan om underhåll inte utförs. Efter montage av dörr skall oljning ske till full mättnad. Ytorna skall synas 2-3 gånger per år. När ytan känns torr är det dags för oljning. Blir det grånande fläckar, svarta prickar eller fiberresning har underhållet åsidosatts. Torka rent, putsa lätt och använd traditionell färglös olja lämplig för ändamålet.
OBS. Glöm inte dörrens undersida.

Furudörrar
Samtliga furudörrar levereras grundoljade och skall omgående behandlas av kunden. Efter montage av dörren skall dörren oljas/ laseras. Vi rekommenderar en lacknaftabaserad träolja/lasyr anpassad för furu, vilket finns att tillgå i fackhandeln. Oljas dörren bör denna behandling upprepas varje år. 

Tröskel
Tröskeln rengörs och oljas sedan in med traditionell olja baserad på lacknafta lämpad för ändamålet.
Vid felaktig hantering samt icke utfört underhåll faller alla garantiåtaganden.

Garanti

Köper du en dörr från Dieden-Ekodoor köper du också stabilitet som håller över tiden. Det kan inte bli mycket bättre. Kvalitén syns inte på utsidan, men den känns och hörs.

Garanti - Ytterdörrar
Produktgaranti 5 år
15 års formgaranti (på storlekar upp till 10x21)
5 års kondensgaranti på isoleras.

Garanti - Förrådsdörrar
Produktgaranti 2 år

Garanti - Innerdörrar
Produktgaranti 2 år

NCS-Kulörer
Dieden-Ekodoors dörrar kan fås i valfri NCS kulör.
Observera att Toppförseglingens färg förändras naturligt med tiden.
Dörrbladet kan vid hög värme och starkt solljus ändra form, men återgår till ursprunglig form vid normal temperatur.

Underhåll

Troligtvis använder du din port flera gånger om dagen. Förutom det mekaniska slitaget kommer väder och vind att göra sitt. För att klara dessa påfrestningar och bibehålla sitt fräscha utseende måste porten underhållas. Några minuters omvårdnad om året gör mycket i längden!

Målade portar
Våra fabriksmålade portar är behandlade med alkydfärg. De skall underhållas minst två gånger per år med ljummet vatten och såpa, vid utsatt läge oftare vid behov. En gång per år skall man behandla porten med flytande dörrvax (även bilvax utan lösningsmedel eller slipmedel fungerar) i samband med rengöringen. Detta för att på bästa sätt bevara färgens nyans och hållfasthet över tid.
Bättring av skador skall utföras med för ändamålet lämplig lackfärg för utomhusbruk. Vid större skador (när både toppfärg och grundfärg är skadad) rekommenderar vi att spackling och grundmålning även utföres. Vänd er till färgfackhandeln för råd.

Teak- & ekportar
Samtliga ek och teakportar är grundbehandlade med olja. Solljus, vind och vatten bryter ned ytan om underhåll inte utförs. Efter montage av port skall oljning ske till full mättnad. Ytorna skall synas 2-3 gånger per år. När ytan känns torr är det dags för oljning. Blir det grånande fläckar, svarta prickar eller fiberresning har underhållet åsidosatts. Torka rent, putsa lätt och använd traditionell färglös olja lämplig för ändamålet.
OBS. Glöm inte portens undersida.

Furuportar
Samtliga furuportar levereras grundoljade och skall omgående behandlas av kunden. Efter montage av porten skall den oljas/ laseras. Vi rekommenderar en lacknaftabaserad träolja/lasyr anpassad för furu, vilket finns att tillgå i fackhandeln. Oljas porten bör denna behandling upprepas varje år. 

Garanti

Köper du en port från Dieden-Ekodoor köper du också stabilitet som håller över tiden. Det kan inte bli mycket bättre. Kvalitén syns inte på utsidan, men den känns och hörs.
Garanti - Garageportar
Produktgaranti 5 år
Rörliga delar 5 år
Fjädrar (vipport) 10 år

NCS-Kulörer
Ekodoors dörrar kan fås i valfri NCS kulör. Garanti lämnas inte på produkter målade i mörka NCS S-kulörer (över 7500 och uppåt).
Observera att Toppförseglingens färg förändras naturligt med tiden.
Dörrbladet kan vid hög värme och starkt solljus ändra form, men återgår till ursprunglig form vid normal temperatur.

Facebook Instagram Instagram