fbpx Underhåll & garanti | Dieden-Ekodoor

Empty

0,00 kr

Underhåll & garanti

Underhåll

Inom bara några år kommer du troligen att öppna och stänga dörren mellan 100 000 och 200 000 gånger. Förutom det mekaniska slitaget kommer väder och vind att göra sitt. För att klara dessa påfrestningar och bibehålla sitt fräscha utseende måste dörren underhållas. Även om det är en högkvalitativ dörr du har köpt. Några minuters omvårdnad om året gör mycket i längden!

Målade dörrar
Våra fabriksmålade dörrar är behandlade med alkydfärg. De ska tvättas minst två gånger per år med ljummet vatten och såpa. Vid utsatt läge kan mer frekvent underhållsarbete krävas. En gång per år behandlas dörren med flytande dörrvax (även bilvax utan lösningsmedel eller slipmedel fungerar) i samband med rengöringen. Detta för att på bästa sätt bevara färgens nyans och hållfasthet över tid.

Teakdörrar & ekdörrar
Samtliga ek och teakdörrar är grundbehandlade med olja. Solljus, vind och vatten bryter ned ytan om underhåll inte utförs. Efter montage av dörr skall oljning ske till full mättnad. Ytorna skall synas 2-3 gånger per år. När ytan känns torr är det dags för oljning. Blir det grånande fläckar, svarta prickar eller fiberresning har underhållet åsidosatts. Torka rent, putsa lätt och använd traditionell färglös olja lämplig för ändamålet.
OBS. Glöm inte dörrens undersida.

Furudörrar
Samtliga furudörrar levereras grundoljade och skall omgående behandlas av kunden. Efter montage av dörren skall dörren oljas/ laseras. Vi rekommenderar en lacknaftabaserad träolja/lasyr anpassad för furu, vilket finns att tillgå i fackhandeln. Oljas dörren bör denna behandling upprepas varje år. 

Tröskel
Tröskeln rengörs och oljas sedan in med traditionell olja baserad på lacknafta lämpad för ändamålet.
Vid felaktig hantering samt icke utfört underhåll faller alla garantiåtaganden.

Garanti

Köper du en dörr från Dieden-Ekodoor köper du svensktillverkad stabilitet som håller över tiden.

Garanti - Ytterdörrar

 • Produktgaranti 5 år
 • 15 års formgaranti (på storlekar upp till 10x21)
 • 5 års kondensgaranti på isolerglas.
 • Garanti förrådsdörrar och innerdörrar

 • Produktgaranti 2 år.
 • NCS-Kulörer
  Dieden-Ekodoors dörrar kan fås i valfri NCS kulör.
  Observera att Toppförseglingens färg förändras naturligt med tiden.
  Dörrbladet kan vid hög värme och starkt solljus ändra form, men återgår till ursprunglig form vid normal temperatur.

  Underhåll

  Troligtvis använder du din port flera gånger om dagen. Förutom det mekaniska slitaget kommer väder och vind att göra sitt. Din garageport håller hög kvalitet men för att bibehålla sitt fräscha utseende måste porten underhållas. Några minuters omvårdnad om året gör stor skillnad i längden!

  Målade portar
  Våra fabriksmålade portar är behandlade med alkydfärg. De ska tvättas minst två gånger per år med ljummet vatten och såpa. Vid utsatt läge kan mer frekvent underhållsarbete krävas. En gång per år behandlas porten med flytande dörrvax (även bilvax utan lösningsmedel eller slipmedel fungerar) i samband med rengöringen. Detta för att på bästa sätt bevara färgens nyans och hållfasthet över tid.

  Teak- & ekportar
  Samtliga ek och teakportar är grundbehandlade med olja. Solljus, vind och vatten bryter ned ytan om underhåll inte utförs. Efter montage av port skall oljning ske till full mättnad. Ytorna skall synas 2-3 gånger per år. När ytan känns torr är det dags för oljning. Blir det grånande fläckar, svarta prickar eller fiberresning har underhållet åsidosatts. Torka rent, putsa lätt och använd traditionell färglös olja lämplig för ändamålet.
  OBS. Glöm inte portens undersida.

  Samtliga furuportar levereras grundoljade och skall omgående behandlas av kunden. Efter montage av porten skall den oljas/ laseras. Vi rekommenderar en lacknaftabaserad träolja/lasyr anpassad för furu, vilket finns att tillgå i fackhandeln. Oljas porten bör denna behandling upprepas varje år. 

  Garanti

  Köper du en port från Dieden-Ekodoor köper du svensktillverkad stabilitet som håller över tiden.

  Garanti - Garageportar

 • Produktgaranti 5 år
 • Garanti rörliga delar 5 år
 • Garanti fjädrar (vipport) 10 år
 • NCS-Kulörer
  Dieden-Ekodoors dörrar kan fås i valfri NCS kulör. Garanti lämnas inte på produkter målade i mörka NCS S-kulörer (över 7500 och uppåt). Observera att toppförseglingens färg förändras naturligt med tiden. Dörrbladet kan vid hög värme och starkt solljus ändra form, men återgår till ursprunglig form vid normal temperatur.