fbpx Vad CE-märkning innebär | Dieden-Ekodoor

Empty

0,00 kr

Vad CE-märkning innebär

Produkter som uppfyller krav i direktiv om CE-märkning ska CE-märkas. Genom att CE-märka vår produkt garanterar vi att produkten uppfyller de väsentliga hälso-, miljö- och säkerhetskraven i relevanta direktiv.

CE-märkningen för en produkt står för standarden som en dörr ska leva upp till för att skydda konsumenten i form av säkerhet, hälsa och miljö. Själva bokstäverna CE står för Conformité Européenne vilket betyder i överensstämmelse med EG-direktiven.
CE-märkning är dock en känd märkning för konsumenter i flera branscher. CE-märket infördes i början på 1990-talet. Det var ett bra sätt för alla tillverkare att visa att deras produkt överensstämmer med de krav som direktiven ställer.
Att produkten är tillverkad enligt den europeiska harmoniserade standarden samt uppfyller lokala krav, är en garanti för konsumenterna.
CE-märket i sig ska ha enhetlig form, dock kan tillverkare eller importör ta fram märket själv. Det måste överensstämma med originalet.
Se bifogad fil för korrekt utseende.

Alla Dieden-Ekodoors produkter är CE-märkta. Vi har miljö- och kvalitetscertifiering. Vår styrka är hantverkskunnande och konstruktion som ger produkter med hög kvalitet.
På våra ytterdörrar och portar placeras idag skyltning med CE-märkning och prestanda – alltid på den sidan där gångjärnen sitter.