fbpx Klassade produkter | Dieden-Ekodoor

Empty

0,00 kr

Klassade produkter

Vi erbjuder säkerhetsklassade ytterdörrar. Allt för att du ska kunna känna dig trygg. Stäng ute tjuvar, rök, brand och oönskade ljud. Nedan ser du våra olika klassningar på våra dörrar. Att vi kan erbjuda säkerhetsklassade produkter är en del av vårt kvalitetstänk.

Dörrar

ST7 Villaentré Typ/Klass

Dokument för nedladdning: 

ST8 Villaentré, Lågenergi Typ/Klass

Dokument för nedladdning: 

ST9 LGH/Loftgång Typ/Klass

Dokument för nedladdning: 

ST10 LGH/Loftgång Typ/Klass

Dokument för nedladdning: 

ST11 Säkerhet RC3 LGH/Loftgång Typ/Klass

Sidoljus och överljus

SL+SF Sidoljus, Överljus Typ/Klass

Dokument för nedladdning: 

Ur & Skur

UR+SKUR Typ/Klass

Dokument för nedladdning: 

Förrådsdörrar

Dokument för nedladdning: 

Tamburdörr

Dokument för nedladdning: